Bestyrelsen for UFL Sydvest

Formand:

Sissel T. Jørgensen, Skrænten 25, st. tv, 6700 Esbjerg

Tlf: 30 13 58 61

Næstformand:

Isakur Johannessen, Fyrvej 1, 6710 Esbjerg V

Tlf: 41 25 42 25

Mail: isakurjohannessen@hotmail.com

Isakur sidder ligeledes i UFL landsforeningens bestyrelse

Bestyrelsesmedlem:

Diana Maria Bølling, Drost Pedersvej 8, 6760 Ribe

Bestyrelsesmedlem:

Kim Thomassen, Birkegade 32, 6818 Årre

1. suppleant:

Morten Møller Smidt, Hans Jacobs Vej 59, 6760 Ribe

2. suppleant:

Fine Schütt Rasmussen, Torvegade 70, 1. th, 6700 Esbjerg

Repræsentanter udpeget af Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland:

Bestyrelsesmedlem:

Lene Sørensen, Morbærlunden 1, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 27 65 98 63

e-mail: lene4174@gmail.com

Leder af UFL Sydvest

Eva Smidt, Kragelundvej 13, 6740 Bramming

e-mail: evasigurd@bbsyd.dk

Sonja Knudsen, Vossevangen 5, 6731 Tjæreborg

e-mail: sonja-henning@esenet.dk

Kasserer

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse