Referat fra generalforsamling i UFL Sydvest (Esbjerg) den 30/1 2019

Dirigent Sonja Gubi Kndusen

Referent Eva Smidt

Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning.

Der er foregået forskellige aktiviteter i løbet af året bl.a. Peter Pan og Christian Fuhlendorff i Musikhuset, biografture, byvandring i Esbjerg, Ribe og på Fanø med guide som fortalte om byerne og øen. Vestkystløbet, film aften i klubben, spil aftener i klubben, foredrag om sex og samliv, foredrag om hvad man gør i forbindelse med brand, weekendtur til København hvor vi så cirkusrevyen på Bakken, Varde sommerspil, Tv Syd, Veteranbiler i Ribe, været ude og bowle, holdt fastelavn, besøg af en kvinde som lærte os Stomp, lært om sikkerhed omkring personlige data, julehygge og jule bag.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab gennemgået og godkendt.

Budget.

Puf midler ca. 25.000 kr. til 2019

Fik ingen § 18 midler i 2019

Indkomne forslag.

Ingen.

Valg til bestyrelsen.

På valg: Isakur Johannessen og Henriette Thomsen.

Nyvalgt: Dennis Hansen og Martin Gubi Schau.

Suppleanter.

På valg: Dennis Hansen og Kim Thomassen.

Nyvalgt: 1 suppleant Isakur Johannessen 2 suppleant Kim Thomassen.

Revisor: Poul Bølling blev genvalgt.

Eventuelt.

Intet.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Morten Møller Smidt

Næstformand: Martin Gubi Schau

Dennis Hansen

Fine Schütt Rasmussen

Kasserer: Sonja Gubi Schau

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse