Referat fra generalforsamling i UFL Sydvest

Onsdag den 9. februar 2022

  1. Valg af dirigent og referent:

Sonja Knudsen blev valgt som dirigent og Lene Fjord blev valgt som referent.

  1. Formandens beretning: om foreningens virke ved formanden

Formand Isakur Johannesson fremlægger sin beretning:

Udfordringer med Corona, hvor klubben har været lukket

Varde sommerspil

Madlavning med Claus Holm på Spangsbjergskolen

På besøg på nordens største biogasanlæg

Pigerne var ude og spise og til sminkeaften på Broen

Drengene kørte Go Cart

Søren Heide fra Teknik- og byggeudvalget var på besøg

Besøg af kommunalpolitikerne Rasmus Rasmussen Socialdemokratiet, Hans Erik Andersen, venstre og Karina fra de konservative

Bestyrelsens efterårs arrangement var på Bowl and Fun

Julefrokost på Restaurant Parken.

  1. Regnskab ved kassereren

Sonja uddeler regnskabet 2021 og gennemgår regnskabet 2021

Sonja tilføjer at

Vi har haft besøg af en musiker til syng sammen aften i klubben

Vi har været i biografen

Vi har været på overnatningstur i København, Christiania, Tivoli, Brd. Prises restaurant

Vi har et beløb på kontoen og cirka et beløb til gode hos Tryg, som vi kan bruge på aktiviteter i det kommende år.

  1. Budget 2022

Sonja har ikke opstillet et specifikt budget – men det vil alt andet lignende være nogenlunde i tråd med regnskabets poster for 2021

Der bliver spurgt til om Tryg midlerne er øremærket til noget bestemt.
Sonja siger at de skal bruges til trivsel og til bekæmpelse af ensomhed.

  1. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag.

  1. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2021 bestod af Isakurur, Fine, Sissel og Diana Maria

Der skal vælges 2 til bestyrelsen

Isakurur og Fine er på valg

UFL-medlemmer stemmer ved at skrive maksimal 2 navne på en seddel

Kampvalg

Isakur og Fine ønsker genvalg, Morten og Kim stiller også op

Der deles stemmesedler ud.

Kim og Isakur er valgt

  1. Valg af suppleanter

Kim og Morten var suppleanter i 2021 – de er begge på valg.

Fine og Morten er valgt som suppleanter.

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Paul Bølling blev valgt, Rigmor supplerer.

  1. Eventuelt

Jesper spørger hvornår der er fastelavn i klubben

Onsdag den 2. marts holder vi fastelavn i klubben

Der bliver mindet om at der er vinterferie i næste uge (uge 7)

 

 

I 2022 konstituerer bestyrelsen sig således:

Formand:                       Sissel T. Jørgensen

Næstformand:               Isakur Johannesson

Bestyrelsesmedlem:     Diana Maria Bølling

Bestyrelsesmedlem:     Kim Thomassen

Suppleanter:                 Morten Smidt

Fine Rasmussen

Vejleder repræsentanter: Eva, Sonja og Lene S blev udpeget ved bestyrelsesmøde i Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland 15/6-21

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse