Referat fra generalforsamling den 8. februar 2023

Vi startede med at spise sammen. Vi fik pålægskagemand

 Referat:

 1. Valg af dirigent – Sonja blev valgt som dirigent

Lene F blev valgt som referent

 1. Formandens beretning (se vedlagte)
 2. Fremlæggelse af regnskab – Sonja gennemgik regnskabet med indtægter og udgifter, og fortalte at vi havde brugt flere penge i 2022 end vi havde fået ind. Regnskabet blev godkendt
 3. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) – der er ikke modtaget nogle forslag
 4. Budget og næste års kontingent – Sonja fortalte de fonde og andet (TRYG-fonden, Socialstyrelsen og Esbjerg kommune) hun har søgt og fortalte at vi i løbet at 2023 får over 90.000 kr. Og at vi kommer til at bruge mange penge på vores overnatningstur. Kontingent er uændret 175 kr. pr. år
 5. Valg til bestyrelsen. – Bestyrelsen for 2022 bestod af Kim, Isakur, Diana-Maria og Sissel

Kim og Isakur sidder i bestyrelsen endnu et år

På valg var Diana-Maria og Sissel

 

Der skulle vælges to nye til bestyrelsen

Følgende stillede op

Sissel -Morten – Fine -Tobias

 

Morten og Sissel blev valgt til bestyrelsen

UFL-medlemmer under 40 år stemmer ved at skrive maksimalt 2 navne på en seddel.

De to der får flest stemmer, går direkte i bestyrelsen, nr. 3 og 4 bliver suppleanter.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – Suppleanter i 2022 var Morten og Fine

Tobias og Fine blev valgt som suppleanter

 1. Valg af revisor samt suppleant for denne – Poul Bølling er valgt. Henning Larsen er suppleant
 2. Eventuelt Sissel spurgte til om det eventuel kunne være muligt at vi kan få sodavand til Vestkystløbet. Svaret var at vi får vand, hvilket vi alle kan have godt af indimellem.

…………………………………………………………………………………….

I forlængelse af Generalforsamlingen samlede bestyrelsen sig og konstituerede sig således for 2023:

Sissel: Formand

Kim: Næstformand

Isakur og Morten er menige bestyrelsesmedlemmer

 

Tobias og Fine er suppleanter

Indkaldelse til generalforsamling i UFL Sydvest den 8. februar 2023 kl. 19.00.

Vi starter med at spise sammen. Vi skal have pålægskagemand 😊

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 5. Budget og næste års kontingent
 6. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2022 bestod af Kim, Isakur, Diana-Maria og Sissel

Kim og Isakur sidder i bestyrelsen endnu et år

På valg er Diana-Maria og Sissel

Der skal vælges to nye til bestyrelsen

UFL-medlemmer under 40 år stemmer ved at skrive maksimalt 2 navne på en seddel.

De to, der får flest stemmer, går direkte i bestyrelsen, nr. 3 og 4 bliver suppleanter.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Se oven for.

På valg er Morten og Fine.

 1. Valg af revisor samt suppleant for denne
 2. Eventuelt

…………………………………………………………………………………….

Tilmelding til Generalforsamling 8. februar 2023 til Lene S senest den 1. februar 2023.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse