Indkaldelse til

Generalforsamling i UFL Sydvest

Onsdag den 29. januar 2020

Til medlemmer af UFL Sydvest og andre interesserede.

UFL Sydvest indkalder hermed til generalforsamling.

 

Hvornår: Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.00
Hvor: Finsensgade 11, 6700 Esbjerg – Indgang i gården

 

Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab ved kasseren
  4. Budget for 2020
  5. Vedtægtsændringer
  6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  7. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen for 2019 bestod af Morten, Martin, Fine og Dennis

Der skal vælges 2 til bestyrelsen

Morten og Fine er på valg

UFL medlemmer stemmer ved at skrive maksimal 2 navne på en seddel

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Isak og Kim var suppleanter i 2019 – de er begge på valg.

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  2. Eventuelt

 

I forbindelse med generalforsamlingen er UFL Sydvest vært med kaffe/te og kage.

Vi håber at se mange af vores nuværende medlemmer samt andre interesserede denne aften.

 

Tilmelding ønskes til Lene Sørensen på tlf. 27 65 98 63, facebook gruppen eller på Lene4174@gmail.com senest den 22. januar 2020.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse