Indkaldelse til Generalforsamling i UFL Sydvest

Til medlemmer af UFL Sydvest og andre interesserede.

UFL Sydvest indkalder hermed til generalforsamling.

Hvornår: Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00
Hvor: Finsensgade 11, 6700 Esbjerg – Indgang i gården

Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab ved kasseren
  4. Budget for 2022
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen for 2021 bestod af Isakur, Fine, Sissel og Diana Maria

Der skal vælges 2 til bestyrelsen

Isakur og Fine er på valg

UFL medlemmer stemmer ved at skrive maksimal 2 navne på en seddel

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Kim og Morten var suppleanter i 2021 – de er begge på valg.

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  2. Eventuelt

 I forbindelse med generalforsamlingen er UFL Sydvest vært med kaffe/te og kage.

Vi håber at se mange af vores nuværende medlemmer samt andre interesserede denne aften.

Tilmelding ønskes til Lene Sørensen på tlf. 27 65 98 63, facebook gruppen eller på Lene4174@gmail.com senest den 2. februat 2022.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse