Referat fra generalforsamling i UFL Sydvest

Onsdag den 16. juni 2021

  1. Valg af dirigent og referent:

Sonja Knudsen blev valgt som dirigent og Lene Fjord blev valgt som referent.

  1. Formandens beretning: om foreningens virke ved formanden

Isakur Johannesson afgav en kort mundtlig beretning om året der er gået, hvor han nævnte nogle af de aktiviteter der har været i klubben i 2020. Legoland, gåtur i skoven og bio. Og han fortalte, at bestyrelsen havde deltaget i et online møde med temaet kommunalvalg, hvor de blandt andet fik ideer til hvilke aktiviteter, man kan lave i den forbindelse.

  1. Regnskab ved kassereren

Sonja Knudsen gennemgik regnskabet og gav en kort forklaring på, hvad der ligger bag de forskellige indtægtsposter. Sonja supplerede formandens beretning med at nævne følgende aktiviteter under gennemgang af udgifterne. Biografbesøg hvor vi så Klovn, Druk og Madklubben. Da vi havde været i Legoland, spiste vi på Hovborg kro på vej hjem. Vi har holdt fastelavn, klubhygge med flødebolde kaste maskinen. Sommerferie afslutning med fest i et stort telt, hvor vi fik helstegt pattegris og softice.

  1. Budget 2021

Sonja Knudsen gave en lille forsmag på hvad budgettet i indeværende år kan dække ved gennemgang af det foreløbige klubprogram.

  1. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

INGEN

  1. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2020 bestod af Isakur Johannesson, Fine, Martin og Dennis.

Dennis og Martin var på valg.

Der blev afholdt valg hvor Kim Thomassen – Dorthe Thomassen – Morten – Sissel og Diana Maria var opstillet. (UFL-medlemmer under 40 år stemmer ved at skrive to navne på en seddel.) Lene S var stemmetæller.

Sissel og Diana Maria blev valgt til bestyrelsen.

  1. Valg af suppleanter

Kim Thomassen og Morten var suppleanter 2020 – de var begge på valg

Der blev afholdt valg hvor Morten, Dorthe Thomassen og Kim Thomassen var opstillet.

(UFL-medlemmer under 40 år stemmer ved at skrive to navne på en seddel.) Lene S var stemmetæller.

Kim Thomassen og Morten blev valgt som suppleanter.

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Paul Bølling blev valgt, Rigmor supplerer.

  1. Eventuelt

 

I 2021 konstituerer bestyrelsen sig således:

Formand:                       Isakur Johannesson

Næstformand:               Fine Rasmussen

Bestyrelsesmedlem:     Diana Maria Bølling

Bestyrelsesmedlem:     Sissel T. Jørgensen

Suppleanter:                 Kim Thomassen

Morten Smidt

Vejleder repræsentanter: Eva, Sonja og Lene S blev udpeget ved bestyrelsesmøde i Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland 15/6-21

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse